poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Why Calssic art?
Why classic art.
.
Not necessarily because of the look itself, I like modern formal solutions. I do not necessarily have to use traditional workshop, we live in the 21st century and do not see enough good reason to reject new technological innovations.
BUT
In classical art, I love the workshop, in the sense of long hours of work, and the love of detal and continual self-improvement. Not only the attitude to the quick effect of illusion, but the perfection of which will not catch a quick foto for social media. That's something that can only be seen live, quality, work magnificence, perfection, a drop by drop infuse the soul into the painting.
/
Czemu sztuka klasyczna.
Niekoniecznie chodzi o sam wygląd, lubię nowoczesne rozwiązania formalne. Niekoniecznie też chodzi o tradycyjny warsztat, żyjemy w 21 wieku i nie widzę powodu żeby odrzucać nowości technologiczne.
ALE
W sztuce klasycznej, uwielbiam warsztat, w sensie długich godzin pracy, umiłowania detalu i bezustannego samodoskonalenia się. Nie tylko nastawienia na szybki efekt złudzenia, ale perfekcje której nie złapie szubka fotka do social media. To cos więcej co widać tylko na żywo, jakość, magie pracy, doskonałość, to kropelka po kropelce przelewanie duszy w obraz.
.
.
.
.
„Just a Sister’s thing.” diptych 2 x 30/40cm, 2x 12x16 inch oil on icon panel, 2015
.
more on http://annawypych.pl/
.
.
.
Principle Gallery Charleston Principle Gallery
#painting #oilpainting #paintingonpanel #paintingfigure #paintingportrait#loveoldmasters #likeoldmasters #classicfigurative #classicportrait#classicoilpainting #artsketch #traditionalart #traditionalartist #studiopainting#classicworkshop #artacademy #hyperrealism #realisticportrait #artwork#figurative #romanticart #paintingfigure #artgallery #traditionalpainting#museumquality #sisters #magicalbound #artoftoday #creativeuprising

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz