poniedziałek, 2 grudnia 2013

Loading...

“Loading… Humours, endless ordinary daily affairs, cycles, linear theory of time, keeping your head above water, and all that “true life” which parents warned you. Life is loading…” 95/110 cm, 37/43 inch, oil on canvas

http://annawypych.pl/?p=1229

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=569947173079483&set=a.459924424081759.1073741826.126601344080737&type=1&theater

czwartek, 31 października 2013

druga

"Druga" 200/150 cm olej na płótnie
http://annawypych.pl/?p=1136

Mówi się że są dwie strony medalu. Każda dobra strona niesie z sobą też złą i na odwrót. Ja myślę że jest ich więcej. W książkach z działu fantastyki czasem spotykam się z teorią że każda cząstka wszechświata zawiera w sobie informację o całym wszechświecie, każda komórka przeniesiona na jałowy nowy teren z czasem rozwinie się w bliźniaczy świat. To by jednak oznaczało że jest jakaś konkretna skończona forma świata którą da się powielic. Myslę że wszystkie strony wszystkich medali tańczą razem w chocholim tańcu gdzieś między rzeczywistością. Wszystkie możliwości tańczą wokół nas a my tańczymy razem z nimi niezależnie od tego jak próbujemy sobie wytłumaczyc i zracjonalizowac to co się dzieje.


Ten obraz powstawał przez 8 miesięcy. Pracowałam nad nim tylko kiedy byłam w tym szczególnym u mnie „ekspresyjnym nastroju”. Nigdy nie wiedziałam dokładnie kiedy znów się za niego zabiorę i dziś niespodziewanie skończyłam.


This image was created by eight months. I worked on it only when I was in this special for me "expressive mood". I never knew exactly when again I will paint it and suddenly I finished it today.


It is said that there are always two sides of coin. Every good side brings bad side too and vice versa. I think that there are more sides. In the books of fantasy I sometimes find the theory that every particle of the universe contains the information about the entire universe, each cell transferred to a new territory after some time will develop into twin world. However, It would mean that there is any particular finite form of the world that can be duplicated. I think that all sides of all coins are dancing together in crazy dance somewhere between reality. All the possibilities are dancing around us and we dance with them, no matter of our efforts to explain it ourselfs and rationalize what is happening.

wtorek, 15 października 2013

Wild


“Wild” 54/65cm oil on canvas

Dzika.....

Koty są zawsze dzikie. Robią co chcą i kiedy chcą. Maja swoje ścieżki. Nie przychodzą na zawołanie ale tylko kiedy chcą. Głaszczesz je nie dlatego że chcesz ale dlatego że one akurat teraz ci na to pozwalają. Każda z nas czasem tak patrzy.

Wild .....

Cats are always wild. They do what they want and when they want. They have their own pathways. They do not come on cue, but only when they want. You storke them, not because you want to, but because they allow you to do it right now. Each of us, sometimes glance like that.

czwartek, 3 października 2013

inspiration

"Inspiration" 40/60cm oil on canvas
http://annawypych.pl/?p=1102
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537874562953411&set=a.459924424081759.1073741826.126601344080737&type=1&theater&notif_t=photo_comment

This portrait shows my friend, lawyer, but this is portrait of an anonymous muse. Sometimes we find them in our lives. They appear  completely random but at the right moment. They're doing something quite ordinary.
Fot example, when you pass a stranger on the street who look at you and then You think really important thought, which then has a great impact on your life. I like to find the magical moments like this in ordinary everyday life.

środa, 10 lipca 2013

100 godzin


100 godzin pracy żeby pokazać jedno małe zamyślenie, po którym nic już nie jest takie samo.

Maluję to co czuję, czasem przybiera to formę realistycznego, klasycznego malarstwa a czasem używam bardzo ekspresyjnych środków malarskich jednak zawsze koncentruję się na człowieku. Inspirację czerpię z codziennych prostych spraw które po dłuższym zastanowieniu zwykle prowadzą mnie do ogólniejszych filozoficznych rozmyślań, do tych myśli i pytań które pojawiają się na granicy codzienności prawie podświadomie, jednak myślę że to one składają się na to kim jesteśmy. Lubię myśleć że to nie są tylko chwile odrętwienia, przypadkowo zgubione sekundy, ale że na chwilę przenosimy się wtedy do innej czaso-przestrzeni.

100 hours of work to show one little thoughtfulness, after which nothing is the same.

I paint what I feel, sometimes it takes realistic, classical form and sometimes I use very expressive ways, however,I always concentrate on the man. I draw inspiration from everyday simple things that after a while of thinking usually leads me to a general philosophical meditations,to these thoughts and questions that appear on the border everyday almost subconsciously, but I think that they make us who we are. I like to think that these are not just moments of numbness, accidentally lost a second, but that for a while moving to another space-time.

sobota, 18 maja 2013

Noc Muzeów w Warszawie i moje obrazki :)

W ramach Nocy Muzeów mozna dziś zobaczyć moje prace w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Rynek Starego Miasta 19/21/21a 19.00-24.00

Zapraszam Serdecznie !

The Night of the Museum can now see my work at the Art Gallery of Catherine Napiórkowska, Warsaw, Old Town Square 19.00-24.00 19/21/21a

We cordially invite you!http://www.napiorkowska.pl/wystawy.php?mode=alterego

http://justynanapiorkowska.natemat.pl/61745,w-noc-muzeow-idz-wlasnymi-sciezkami

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151473266947157&set=a.476368877156.254392.352661327156&type=1&theater

czwartek, 9 maja 2013

środa, 24 kwietnia 2013

Wystawa

Zapraszam serdecznie do obejrzenia moich najnowszych obrazów w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie ul. Puławska 17 ( Europlex) czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19.00


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463594117048123.1073741827.126601344080737&type=3

http://www.napiorkowska.pl/kontakt.php?mode=arslonga

wtorek, 16 kwietnia 2013

Primitive Truth

"Primitive Truth"
"Prymitywna prawda"

more:

piątek, 15 lutego 2013

wtorek, 1 stycznia 2013

Paweł"Paweł" 70/80cm oil on canvas  http://annawypych.pl/?p=893

This is my beloved husband painted for the realistic portrait competition.
It is also my biggest (till today) romance with realism. Although I like this kind of  painting, however, the expression and showing "flesh of the paint" attracts me too. I love to combine these two ways of thinking about painting. We have a new year and I'm starting to paint two new works at the same  time in my favorite format 2m. New Year's unexpectedly brought me lots of new ideas ... or maybe this is a result of non painting two weeks . . .