czwartek, 5 maja 2016

"Salon rejected"

Audycja gdzie kurator wystawy Piotr Sarzyński mówi o wystawie "Salon odrzuconych" która odbywa się teraz w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
O mnie wspomniał w 27-29min

Program where curator Peter Sarzyński says about the exhibition "Salon rejected" which takes place now at the National Gallery of Art in Sopot.
About me mention in 27-29min.

http://www.polskieradio.pl/9/316/Artykul/1613629,Sopocka-Majowka-2016