czwartek, 31 października 2013

druga

"Druga" 200/150 cm olej na płótnie
http://annawypych.pl/?p=1136

Mówi się że są dwie strony medalu. Każda dobra strona niesie z sobą też złą i na odwrót. Ja myślę że jest ich więcej. W książkach z działu fantastyki czasem spotykam się z teorią że każda cząstka wszechświata zawiera w sobie informację o całym wszechświecie, każda komórka przeniesiona na jałowy nowy teren z czasem rozwinie się w bliźniaczy świat. To by jednak oznaczało że jest jakaś konkretna skończona forma świata którą da się powielic. Myslę że wszystkie strony wszystkich medali tańczą razem w chocholim tańcu gdzieś między rzeczywistością. Wszystkie możliwości tańczą wokół nas a my tańczymy razem z nimi niezależnie od tego jak próbujemy sobie wytłumaczyc i zracjonalizowac to co się dzieje.


Ten obraz powstawał przez 8 miesięcy. Pracowałam nad nim tylko kiedy byłam w tym szczególnym u mnie „ekspresyjnym nastroju”. Nigdy nie wiedziałam dokładnie kiedy znów się za niego zabiorę i dziś niespodziewanie skończyłam.


This image was created by eight months. I worked on it only when I was in this special for me "expressive mood". I never knew exactly when again I will paint it and suddenly I finished it today.


It is said that there are always two sides of coin. Every good side brings bad side too and vice versa. I think that there are more sides. In the books of fantasy I sometimes find the theory that every particle of the universe contains the information about the entire universe, each cell transferred to a new territory after some time will develop into twin world. However, It would mean that there is any particular finite form of the world that can be duplicated. I think that all sides of all coins are dancing together in crazy dance somewhere between reality. All the possibilities are dancing around us and we dance with them, no matter of our efforts to explain it ourselfs and rationalize what is happening.

wtorek, 15 października 2013

Wild


“Wild” 54/65cm oil on canvas

Dzika.....

Koty są zawsze dzikie. Robią co chcą i kiedy chcą. Maja swoje ścieżki. Nie przychodzą na zawołanie ale tylko kiedy chcą. Głaszczesz je nie dlatego że chcesz ale dlatego że one akurat teraz ci na to pozwalają. Każda z nas czasem tak patrzy.

Wild .....

Cats are always wild. They do what they want and when they want. They have their own pathways. They do not come on cue, but only when they want. You storke them, not because you want to, but because they allow you to do it right now. Each of us, sometimes glance like that.

czwartek, 3 października 2013

inspiration

"Inspiration" 40/60cm oil on canvas
http://annawypych.pl/?p=1102
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537874562953411&set=a.459924424081759.1073741826.126601344080737&type=1&theater&notif_t=photo_comment

This portrait shows my friend, lawyer, but this is portrait of an anonymous muse. Sometimes we find them in our lives. They appear  completely random but at the right moment. They're doing something quite ordinary.
Fot example, when you pass a stranger on the street who look at you and then You think really important thought, which then has a great impact on your life. I like to find the magical moments like this in ordinary everyday life.