czwartek, 3 maja 2018

hyper-realistic

I paint hyper-realistic oil paintings with surreal elements. I love to work on very detailed portraits of women. I always complements my art with poems and short texts about my inspirations. I respect and admire old masters, but create my own visions. All this connects, thinking about the condition of human and problems of modern man, with the whole technology, media and fast pace of life in the 21st century.
Here is one of my latest paintings !
Check it out on exhibition "Visions of Venus" at Zhou B Art Center in Chicago ! or here: https://www.artsy.net/artwork/5ac2da2f9c18db0deaa46f9e

wtorek, 1 maja 2018

New painting and poemI am classic romantic hyper real artist, and here is poem I wrote to completes this painting and share some more emotions with it 
----------------------------------------------------
.
When black water undermine your foundations,
you have to evolve. / „The Water / Woda”
wind from the sea
you are on the shore edge
blows just above the water
through millions of miles
millions of years
exactly to you
precisely right now
omnipresent
you feel it on your cheeks
breath of the earth
.
----------------------------------------------------
.
.
„The water” oil on canvas 20/27,5 inch 50/70cm 2018
Available in Principle Gallery Charleston Principle Gallery
.
Jestem klasyczno romantycznną a jednocześnie hiperrealistyczną artystką, a oto wiersz który napisałam podczas malowania tego obrazu, aby pełniej oddać emocje w nim zawarte 
--------------------------------------------------------------------
.
Kiedy czarna woda podmywa twoje fundamenty,
musisz ewoluować.
/
„Woda”
podmuch znad morza
stoisz nad brzegiem
a on leci tuż nad wodą
miliony mil
miliony lat
właśnie do ciebie
właśnie teraz
wszechobecny
czujesz go na policzkach
oddech ziemi
.
---------------------------------------------------------------
.
.
„Woda” olej na płótnie 50/70cm 20/27,5 inch 2018

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

New painting!
I have just completed new painting, and this time i felt deep need to look at the world a little more romantic, a little like old masters probably did. With more calm and thoughtfullness than we usually have time for.
.
.
Ever since I remember, we were going with my mother and sister, three of us, to the water. Just to look at the waves, feel the sea. It was always calming me down, always have something magical in. It’s probably kind of bound, because I am still doing it, but now, with my child. Our Baltic sea is beautiful, and the water in its immensity and power is something unique.
.
„The water” oil on canvas 20/27,5 inch 50/70cm 2018
Available in Principle Gallery Charleston Principle Gallery
.
#annawypych #oiloncanvas #classicfigurative #classicportrait#loveoldmasers #studiopainting #realism #hyperrealism #magicrealism#surrealism #traditionalpainting #freestyle #artdrawing #artcollector#artcollection #artcollective #artcharleston #realistic #paintinganyway#payattention #bebetter #classichuman #contemporaryart #oilportrait#magicalbound #artlife #artstudio #romanticrealism
Właśnie skończyłam najnowszy obraz, i tym razem poczułam głęboką potrzebę aby spojrzeć na świat trochę bardziej romantycznie, tak jak dawni mistrzowie prawdopodobnie patrzyli. Z większym spokojem i przemyśleniem niż zwyczajnie na to mamy czas.
Odkąd pamiętam jeździłyśmy z mamą i siostrą, we trzy, nad wodę. Tak tylko popatrzeć na fale, poczuć morze. Zawsze mnie to uspokajało, zawsze miało coś magicznego w sobie. To chyba jakiś rodzaj więzi bo dalej jeżdżę, tylko teraz z moim dzieckiem. Nasz Bałtyk jest przepiękny, a woda w swym ogromie i potędze jest czymś niesamowitym.
„Woda” olej na płótnie 50/70cm 20/27,5 inch 2018

środa, 25 kwietnia 2018

From studio to...
I usually see my paintings like that, in privet way, but then they leave my studio and sometimes looks like on next photo. I am shy person and terrible in small talks, but always put all of my energy and essence into that paintings say for itself. So me do not have to go out from studio and do that for them  clever me:) .
.
Thanks to Anna Skoczylas, I have photo from last Fridays opening "Visions of Venus" Curated by Dr. Elaine Melotti Schmidt at Zhou B Art Center in Chicago ! Poets Artists.
.
.
.
PoetsArtists PA Zhou B Art Center
@poetsartist @zhoubcenter #hyperrealism #hiperrealismo #paintingvenus#artchicago #zhoubcenter #artgallery #artmuseum #imaginativerealism#contemporaryart #artcenter #painting #oilpainting #galleryopening#artstudio #artcollector #modernart #romanticrealism #figurativeart#artcollective #artmodel #artcollection #womenartist #womenpaintingwomen#art #artwork #likeoldmasters #classicoilpainting

wtorek, 24 kwietnia 2018

Taipei !


Recently couple of my paintings crossed thousands of kilometers, traveled through biggest airports and arrived in beautiful exotic Taipei ! I am happy to share that I participate in one of biggest Asian art fair Art Revolution Taipei 2018, with 4,546 participating paintings from 87 countries! I feel honored to be "Annual Invited Art Master"! Thank You Andrew Hsu for all Your hard work!
SO EXCITED ! YAY !!!!
Art Revolution Taipei EXPO Art Fair in Taipei coming soon !
The exhibition open from 10.04 to 12.05
Art Revolution Taipei website:
https://www.arts.org.tw/
TICAA Taiwan International Contemporary Artist Association
https://www.facebook.com/pg/TICAA.TW/photos/?ref=page_internal
---------------------------------------------------------------------------
Ostatnio kilka moich obrazów pokonało tysiące kilometrów, podróżowało przez największe lotniska na świecie i dotarły do pięknego egzotycznego Tajpej! Cieszę się, że mogę uczestniczyć w jednym z największych azjatyckich targów sztuki Art Revolution Taipei 2018, z 4546 obrazami z 87 krajów! Czuję się zaszczycona, że zostałam zaproszona jako "Annual Invited Art Master"! Dziękuję Andrew Hsu za Twoją ciężką pracę!
ALE SIE EKSCYTUJĘ !!!!
Art Revolution Taipei EXPO Art FaiR w Tajpej już wkrótce!
Wystawa czynna od 10.04 do 12.05

czwartek, 19 kwietnia 2018

"Visions of Venus" !

YAY ! Its tomorrow ! or today... I am not sure because of time different sones. But for sure SOON! 

opening "Visions of Venus" ​​Curated by Dr. Elaine Melotti Schmidt at Zhou B Art Center in Chicago ! PA

Here is my work which I will show there:https://www.artsy.net/artwork/5ac2da2f9c18db0deaa46f9e

here is link to the openinig:https://www.facebook.com/events/1188920177911990/