wtorek, 27 lutego 2018

New small painting ! "Little Flower"

This is series I continue when feel deep need to paint something light, and quick, when I need to strech and relax. I spent on my big project paintings a really long time, usually about 2-4 months, and this is something different. Check out second painting from this series.
„Little Flower” oil on foam, 10/15cm 2017
„Malutkie Skarbki”
To jest seria obrazów, którą kontynuuję gdy mam potrzebę namalowania czegoś lekkiego i spontanicznego, kiedy chcę przeciągnąć moje malarskie kości i się zrelaksować. Zwykle maluję moje duże projekty bardzo długo, bo 2-4miesięcy, a to jest coś innego. Zobaczcie drugi obraz z tego cyklu.
„Kwiatuszek” olej na piance 10/15 cm 2017
more on annawypych.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz